De Raad van Europa reikt in het kader van de Europese Landschapsconventie elke twee jaar een Europese Landschapsprijs uit aan een project dat een waardevol landschap beschermt, beheert, ontwikkelt en ontsluit. Dit jaar organiseert ons agentschap de selectieprocedure voor de Belgische laureaat. Inschrijven kan tot en met zondag 15 juli 2018. 

De Landschapsprijs is een wedstrijd die elk gewest sinds 2010 beurtelings organiseert. De winnaar wordt voorgesteld als de Belgische kandidaat voor de Landschapsprijs van de Raad van Europa. Het is dus een wedstrijd op nationaal en op internationaal niveau.

Wie kan deelnemen?

Wij zijn op zoek naar organisaties die zich inzetten voor een landschap op het vlak van bescherming, beheer of inrichting. De wedstrijd staat open voor verenigingen, lokale gemeenschappen of overheden, persoonlijk of in partnership met andere lokale of gewestelijke actoren. Land- of gewestgrensoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij onderdeel uitmaken van een gecoördineerd beheer.

Wat voor soort projecten zoeken we?

Projecten die de waarden van een landschap op een duurzame manier verbeteren (duurzame territoriale ontwikkeling), die goede praktijken initiëren (voorbeeldfunctie), die geïnteresseerden aanmoedigen om actief deel te nemen aan het beslissingsproces (publieksparticipatie) en die ervoor zorgen het grote publiek zich bewust wordt van het belang van landschappen (sensibilisering). De projecten moeten voltooid zijn en al minstens drie jaren in gebruik. Initiatieven die het nationaal belang overstijgen, krijgen de voorkeur.

De laatste keer dat wij de Landschapsprijs organiseerden, mocht het Nationaal Park Hoge Kempen voor ons land meedingen naar de Europese zege. 

Wat kan je winnen?

Win je de nationale wedstrijd, dan maken wij voor jou een promotiefilmpje dat je vrij kan gebruiken. De Raad van Europa neemt je ook op in een internationale publicatie en je krijgt een vermelding op hun website. Verder ga je automatisch deel uitmaken van de Landscape Award Alliance

Hoe kan je deelnemen?

Je neemt deel door ons vóór 15 juli 2018 de volgende elementen te bezorgen:

  • een ingevulde kandidaatsfiche van maximaal tien getypte bladzijden.
  • een promotekst van maximaal vijf bladzijden die we kunnen gebruiken voor publicatie.

Verstuur alles via Wetransfer naar communicatie@onroerenderfgoed.be.

Het wedstrijdverloop

Je kan je inschrijven tot en met zondag 15 juli 2018. De jurering vindt plaats in september. We maken het winnend project in oktober bekend via sociale media. Met de winnaar maken we afspraken om snel daarna een promotiefilmpje te maken, dat we dan vervolgens gebruiken om de kandidatuur kracht bij te zetten bij de Raad van Europa. De deadline voor deze internationale kandidatuur is 30 januari 2019.

Meer informatie over de Europese Landschapsprijs vind je hier

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact met ons op via communicatie@onroerenderfgoed.be.

Downloads

Gerelateerde nieuwsberichten