Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan een inventaris van gebieden waar geen archeologie te verwachten is. In deze gebieden is het in de toekomst niet verplicht om archeologisch vooronderzoek te doen. 

Aanleiding

Het Onroerenderfgoeddecreet maakt de zogenaamde ‘preventieve archeologie’ transparanter en eenduidiger. Zo wordt aan de hand van de oppervlakte van ingrepen in de bodem bepaald welke werken een archeologisch traject dienen te lopen. Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt hiervoor ook kaarten: aan de ene kant een afbakening van archeologische zones, waar strengere oppervlaktecriteria gelden, en aan de andere kant gebieden waar geen  archeologie te verwachten 

In een eerste fase werden op basis van beschikbare bronnen op Vlaams niveau een aantal gebieden afgebakend waar grote verstoringen het archeologisch bodemarchief hebben opgeruimd. Het agentschap evalueert ook de gebieden waar al archeologisch onderzoek plaatsvond. De kaart wordt zeer regelmatig bijgewerkt aan de hand van nieuwe bronnen. 

Doelstelling

Dit project wil gebieden afbakenen waar het nodige archeologisch onderzoek reeds plaatsvond, ofwel gebieden waar de bodem zodanig verstoord is dat er geen zinvolle archeologie meer kan plaatshebben. In deze gebieden zal in de toekomst geen archeologisch vooronderzoek moeten gebeuren. 
Denk je dat een gebied in aanmerking komt om opgenomen te worden op de kaart? Dan kan je via deze handleiding te weten komen of het gebied aan de criteria voldoet.  

Output

De output van dit project is een digitale (GIS) kaart met ‘Gebieden Waar Geen Archeologie te verwachten valt’, een bijhorend rapport en een legende die de aanduiding van deze gebieden duidt en rechtvaardigt.

Links