De volgende jaren verwachten we in Vlaanderen een golf nieuwe bestemmingsvoorstellen voor parochiekerken. Een groot aantal van deze kerken zijn beschermd. Dit brengt heel wat vragen met zich mee. Wat kan er en wat niet in een beschermd kerkgebouw? Welke stappen zijn nodig om een kwaliteitsvol project te realiseren?

Het agentschap Onroerend Erfgoed wil een kader creëren waarmee zowel de eigen consulenten als initiatiefnemers van herbestemmingen aan de slag kunnen. Dit kader maken we samen met de betrokkenen op het terrein. We organiseren hiervoor een leertraject samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Team Vlaams Bouwmeester.

Het agentschap Onroerend Erfgoed wil samen met de initiatiefnemer en de partners concrete herbestemmingsprojecten uitwerken. Het leertraject creëert ruimte voor intense dialoog en het uittesten van minder evidente opties.

Voor meer informatie over het leertraject kan je terecht bij Sara Vermeulen (sara.vermeulen@rwo.vlaanderen.be of 02 553 16 90).

Links

Downloads

Gerelateerde nieuwsberichten