Sinds 2007 wordt het onderzoek naar het Merovingisch grafveld in Broechem verdergezet. Daarbij kwamen reeds 455 graven aan het licht. Het interdisciplinair onderzoek van de grafinhoud biedt een goed beeld van de vroegmiddeleeuwse samenleving in onze streken.

In maart 2001 werden in Broechem vroegmiddeleeuwse resten aangetroffen bij graafwerken. Niet helemaal onverwacht, want plaatsnamen eindigend eindigend op -hem wijzen op een vroegmiddeleeuwse oorsprong. In de periode 2001-2003 werd er reeds door het IAP, de voorganger van het VIOE, uitgebreid onderzoek verricht. sinds 2007 zet het VIOE dit onderzoek verder.

Het uitgestrekte grafveld heeft een oppervlakte van ten minste 2410m² waarbinnen tot nu 455 graven zijn gelokaliseerd. Het oudste noordelijke deel is systematisch aangelegd in rijen. Het zuidelijke deel heeft een minder overzichtelijke structuur.

De 455 graven tellen 390 inhumatiegraven met 3 paardengraven, en 65 crematiegraven. Door de hoge zuurtegraad van de bodem is het menselijk botmateriaal niet bewaard, op sporadische resten van tanden en verkleuringen van schedel en lange beenderen na. Verbrand bot bleef wel bewaard: het onthult nog heel wat over leeftijd en geslacht maar ook over begrafenisriten en soms zelfs over ziekte en kwetsuren.

Bij de inhumatie werd de dode in vol ornaat en met grafgiften bijgezet in een rechthoekige, houten kist gemaakt uit planken of uit een uitgeholde boomstam. Deze graven lagen oost-west of noord-zuid georiënteerd. De crematiegraven waren eenvoudige kuilen gevuld met resten van de brandstapel: houtskool, verbrand bot en verbrande sieraden en bijgaven, zoals aardewerk, benen kammen en versmolten kralen en bronzen voorwerpen. Eén keer waren de crematieresten geborgen in een grote handgevormde pot.

Ondanks plundering kwamen nog veel grafgiften aan het licht. Aardewerken potten – meestal één, soms twee of drie – stonden aan het voeteneinde van volwassenen en het hoofdeinde van kinderen. Andere vondsten zijn kralen van glaspasta en barnsteen, spinstenen uit aardewerk, bronzen en zilveren mantelspelden, bronzen gespen, ijzeren werktuigen zoals scharen, priemen, messen, sleutels en vuurslagen, maar ook ijzeren wapens zoals zwaarden, bijlen, lans- en pijlpunten. Minder frequent zijn zilveren oorringen, glaswerk, kralen in bergkristal en gouden, zilveren en bronzen munten.

In het Merovingische grafveld van Broechem komt een culturele diversiteit tot uiting. Alhoewel de meeste graven Frankisch lijken te zijn, wijzen o.a. de crematieritus, noord-zuid gerichte graven en de aanwezigheid van bepaalde voorwerpen op immigranten uit noordelijke streken. Andere uitheemse grafgiften en materialen wijzen op interregionale contacten: een mantelspeld uit de Britse eilanden, barnsteen uit de Baltische gebieden, granaatsteen uit het Verre Oosten, en aardewerk uit Noord-Frankrijk, de Eifelregio en de Saksische gebieden.

Downloads

Gerelateerde blogartikelen

Gerelateerde nieuwsberichten