Met dit project betrekken we erkende metaaldetectoristen bij het volledige traject van de waardering van archeologische sites in Vlaanderen. 

Aanleiding

Het nieuwe decreet heeft belangrijke implicaties voor het gebruik van metaaldetectoren in Vlaanderen. Na twee decennia totaalverbod om in Vlaanderen met detectoren naar archeologische voorwerpen te speuren, kunnen detectoramateurs nu een erkenning aanvragen om met een detector te prospecteren. Die erkenning brengt aan aantal verplichtingen mee, waaronder de meldingsplicht. Elke metaaldetectievondst die een archeologische erfgoedwaarde heeft moet gemeld worden.

Met de resultaten van dergelijke evaluaties toont de Vlaamse overheid enerzijds dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met meldingen van detectorvondsten. Anderzijds wordt zo benadrukt dat metaaldetectorhobbyisten met hun metaaldetectievondstmeldingen op een waardevolle manier bijdragen aan het onderzoeken en beschermen van belangrijke archeologische sites in Vlaanderen.

Doelstelling

Dit project wil een grondige evaluatie maken van de belangrijkste locaties die via detectorvondsten worden gemeld.

Output

  • De vondsten gemeld door erkende metaaldetectoristen systematisch opnemen in de CAI. 
  • Een representatieve selectie van metaaldetectorsites afbakenen als archeologische zone.
  • Een beschermingsdossier opmaken voor de meest waardevolle sites na evaluerend terreinonderzoek.