In de ondergrond van Riemst en de deelgemeenten Kanne, Zichen-Zussen-Bolder en Val-Meer is door eeuwenlange exploitatie van mergel een netwerk van ondergrondse gangenselsels ontstaan. Dit patrimonium is uniek in Vlaanderen. De ondergrondse groeven zorgen op verschillende plaatsen echter voor stabiliteitsproblemen. 

Aanleiding

In Riemst is behoefte aan een geïntegreerde visie voor de ondergrondse mergelgroeven. De instortingsproblematiek van de groeves heeft een potentieel risico voor de algemene veiligheid, maar bedreigt ook aanwezige monumentale gebouwen. Opvullingen kunnen een oplossing bieden, maar zijn zeer kostelijk en vormen op sommige plaatsen een bedreiging voor het ondergrondse erfgoed. De problematiek uit zich vooral in de dorpen Zichen en Zussen.

Doelstelling

Het doel van het project is om een betaalbare, gedragen en uitvoerbare visie te ontwikkelen op de (stabiliteitsproblematiek van de) mergelgroeves met optimaal behoud van het aanwezige boven- en ondergrondse erfgoed en (maximaal) rekening houdend met de (openbare) veiligheid.

Output

  • Een overzicht uitwerken van de mergelgroeves in Riemst (Zichen-Zussen): stabiliteit, gebruiks-, erfgoed-, en natuurwaarde.
  • Een overzicht uitwerken van de beheersproblematiek van de groeves.
  • Een onroerenderfgoedrichtplan met een gedragen en uitvoerbare visie voor een optimaal behoud van de erfgoedwaarden zowel boven- als ondergronds.
  • Een actieprogramma uitwerken.

Links