Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.

Beschikbare afwegingskaders:

 • Het afwegingskader “Behoud kasseiwegen versus verbetering rijcomfort”
  Dit afwegingskader geeft aan hoe we het behoud van de erfgoedkwaliteiten van kasseiwegen bewaken en gaat dieper in op een aantal mogelijke alternatieven om het rijcomfort en de duurzaamheid van de kasseiwegen te verbeteren.
 • Het afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed
  Dit afwegingskader zoekt naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed. Hierbij houden we rekening met het behoud van erfgoedwaarden, de landschappelijke setting en de agrarische context.
 • Het afwegingskader "Historisch schrijnwerk"
  Dit afwegingskader is een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van historisch buitenschrijnwerk in beschermd erfgoed.
 • Het afwegingingskader "Dakisolatie"
  Dit afwegingskader is een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van daken bij beschermd erfgoed.
 • Het afwegingskader over zonne-energie in een erfgoedcontext                                                                                                                                                                                   Het opwekken van zonne-energie kan zowel plaatsvinden op gebouwen, in de omgeving van gebouwen als in afgelegen buitengebieden. Ook in een historische context is energieopwekking mogelijk, maar echter niet altijd. Dit afwegingskader geeft aan welke vijf stappen doorlopen moeten worden om te beoordelen of het winnen van zonne-energie verenigbaar is met de erfgoedwaarde van een site. Het biedt bovendien alternatieven aan als dit niet het geval zou zijn.
 • Publiciteit in en aan beschermd erfgoed
  Het afwegingskader publiciteit maakt duidelijk met welke principes men rekening moet houden bij het aanbrengen van publiciteit in en aan beschermd erfgoed.
 • Omgaan met menselijke resten bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen
  Het afwegingskader menselijke resten geeft aan welke stappen te nemen zijn wanneer mensenresten worden aangetroffen bij een opgraving of toevalsvondst.

Zodra nieuwe afwegingskaders gevalideerd zijn, vind je ze op deze pagina.