Dit geldt zeker in dossiers waar een pre-advies is verleend of in het verleden al vrijwillig een proactief archeologisch traject is doorlopen (of is gepland). In bepaalde gevallen zal het door de gewijzigde wetgeving immers niet meer mogelijk zijn om het archeologisch onderzoek uit te voeren zoals men dat in het verleden had voorzien of gepland, en is het belangrijk om te weten hoe het dan verder moet.

Het stroomschema helpt je de juiste procedure te bepalen.

Links

Downloads