Nadat een archeologische toevalsvondst is gemeld, heeft agentschap tien dagen de tijd om de situatie op het terrein zelf te onderzoeken, bijvoorbeeld met een opgraving. Op basis van de terreinevaluatie kan de termijn van tien dagen verlengd of ingekort worden.

Als toevalsvondsten niet gemeld worden, leidt dat tot een onherroepelijk verlies van erfgoedwaarden. Wie zo’n vondst niet aangeeft bij het agentschap Onroerend Erfgoed is daarom strafbaar. Als je denkt op een vondst te zijn gestoten, neem je contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed via het vondstmeldingsformulier.

Links