Restauratie van orgels

Een orgel is in de eerste plaats een muziekinstrument: de klank is het meest essentiële element ervan. In tegenstelling tot bij de restauratie van beeldhouwwerken, archeologische artefacten, …, waarbij men aanvaardt dat ontbrekende delen er soms niet meer zijn, zal bij de restauratie van een orgel steeds de functie hersteld worden. Het orgel zal (opnieuw) bespeelbaar gemaakt worden door slijtage weg te werken, onherstelbare elementen te vervangen door kopieën, ontbrekende delen toe te voegen, …

Wil je meer weten over het beleid over orgelrestauratie van het agentschap, lees dan de visietekst.

Links

Visie op de restauratie van beschermde orgels in Vlaanderen (pdf)

 

Erfgoedpremie voor beschermde orgels

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor het beheer van of de werkzaamheden aan een orgel (artikel 11.2.3 in het Onroerenderfgoedbesluit  ). Dit kan enkel als de beheersmaatregelen, werken of diensten passen in het bestemmings- of herbestemmingsplan voor het gebouw waarin het orgel zich bevindt. Je moet ook aantonen dat het orgel op regelmatige basis wordt bespeeld:

  • het orgel wordt tijdens minimum 3 concerten per jaar bespeeld;

OF

  • het orgel wordt minimum 1 maal per maand tijdens de eredienst bespeeld,

OF

  • het orgel wordt minimum 12 dagen per jaar ingeschakeld in een activiteit voor kinderen of jongeren (in schoolverband of vrije tijd)

EN

  • je houdt een logboek bij van de gebruikers, de eigenaars of gemandateerde beheerders van het orgel en de orgelactiviteiten;

EN

  • je maakt de orgelactiviteiten bekend aan mogelijke geïnteresseerden (vanaf de voorlopige oplevering van de werken).

Deze  verplichting om het orgel op regelmatige basis te bespelen, geldt voor een periode van tien jaar, vanaf de voorlopige oplevering van de werken. Je voegt een intentieverklaring toe aan de aanvraag van een erfgoedpremie.

Links