Meldingen

Bepaalde werken of activiteiten aan of in een beschermd vaartuig meld je aan het agentschap. De lijst van handelingen die je schriftelijk aan het agentschap moet melden via het gepaste formulier, kan je nalezen in artikel 9 van het Varenderfgoedbesluit. Het agentschap gaat na of de gemelde handelingen de erfgoedwaarden niet aantasten en of de werken of activiteiten in overeenstemming zijn met de beheersdoelstellingen uit het beschermingsbesluit. We raden je sterk aan om altijd op voorhand het advies in te winnen van de erfgoedconsulent.

Als eigenaar van een beschermd vaartuig laat je het agentschap ook weten als de vaste ligplaats van het beschermd vaartuig wijzigt. Dit kan een uitvalsbasis op het water zijn of een bergplaats op het droge. Je vult hiervoor het gepaste formulier in. Het agentschap houdt een register van vaste ligplaatsen bij.

Toelatingen

Het beleid voor het varend erfgoed is er op gericht om schepen te laten varen, ook over de grenzen heen. Anderzijds willen we de vaartuigen beschikbaar houden voor de Vlaamse Gemeenschap en dus in de mate van het mogelijke proberen te vermijden dat ze voorgoed verdwijnen of vertrekken.

Daarom vraag je als eigenaar een toelating aan het agentschap als je het vaartuig voor een periode langer dan negen maanden buiten Vlaanderen brengt. Je gebruikt hiervoor het gepaste formulier. Het agentschap neemt binnen de dertig dagen een beslissing over de aanvraag. Wanneer je het beschermd vaartuig definitief buiten Vlaanderen wilt brengen, dan kan de Vlaamse overheid hierover in overleg gaan.

Beheersprogramma

Een beheersprogramma bevat een visie op het beheer van het beschermd varend erfgoed voor een periode van tien jaar. Het is een document waarin je onder meer aangeeft welke werkzaamheden nodig zijn en wanneer die uitgevoerd zullen worden. Zo kom je minder snel voor verrassingen te staan. Een bijkomend voordeel van een beheersprogramma is dat je, na goedkeuring door het agentschap Onroerend Erfgoed, de opgesomde werken niet meer afzonderlijk hoeft te melden.

Een goedgekeurd beheersprogramma is een vereiste voor het verkrijgen van een beheerspremie. Je hebt een goedgekeurd beheersprogramma nodig om het label van opengesteld varend erfgoed aan te vragen.

Opengesteld varend erfgoed

Het opengesteld varend erfgoed is beschermd varend erfgoed dat op regelmatige basis opengesteld wordt voor een breed publiek. Dit om op een actieve en sprekende manier inzicht te geven in de erfgoedwaarden van het varend erfgoed.

Om dit label te verdienen voor jouw vaartuig, moet je aan enkele voorwaarden voldoen, zoals een garantie tot openstelling van minstens vijfentwintig dagen en minstens honderdvijftig uur per jaar voor een breed publiek. De exacte voorwaarden vind je in artikel 19, 6° van het Varenderfgoedbesluit. Hoe aan de voorwaarden zal worden voldaan, schrijf je in het beheersprogramma in.

De volgende openstellingen dragen het kwaliteitslabel open varend erfgoed, in chronologische volgorde van erkenning:

Links

Downloads