Sloop

Voor de sloop van een vastgesteld gebouw heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig van je gemeente. Dat geldt trouwens voor eender welk gebouw.

We maakten een leidraad (pdf) voor de vergunningverlenende overheid om haar te ondersteunen in de beoordeling van sloopaanvragen van gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Functiewijziging

Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo is het mogelijk dat een leegstaande hoeve een woonfunctie krijgt, ook al ligt deze hoeve in agrarisch gebied.

Zowel bij aanvragen voor sloop als bij functiewijzigingen gaat het lokale bestuur na wat de aanwezige erfgoedwaarden zijn en wat de impact va nde werkzaamheden op deze erfgoedwaarden zijn. Op basis van deze afweging neemt zij een beslissing.