Regelgeving

Voor onroerend erfgoed en varend erfgoed gelden op dit moment drie Vlaamse decreten. Deze regelgeving waakt erover dat het verleden zichtbaar en tastbaar blijft voor toekomstige generaties. Lees meer ...

Onroerenderfgoedbeleid

Het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt de bevoegde minister bij het uittekenen van een gefundeerd en actueel beleid voor Vlaanderen. Samen willen we de zorg voor erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken. Lees meer...

Internationaal kader

Vlaanderen is geen eiland op zichzelf. In de Vlaamse regelgeving vind je dan ook een afspiegeling van een aantal internationale conventies, verklaringen, resoluties en aanbevelingen. Lees meer …