Beleidsnota

In de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 (pdf) lees je de beleidsvisie van de huidige Vlaamse  minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois. Het document geeft een beeld van de grote strategische keuzes die hij maakt in de huidige regeerperiode. De beleidsnota 2014-2019 is opgebouwd rond 5 strategische doelstellingen:

  1. Het Onroerenderfgoeddecreet vlot en consequent uitvoeren.
  2. Groeien naar een gedeelde verantwoordelijkheid voor onroerend erfgoed, door verschillende beleidsniveaus en organisaties meer vertrouwen te schenken.
  3. De ambities voor onroerenderfgoedzorg op een transparante manier formuleren, in samenspraak met prioritaire partners.
  4. Investeringen in onroerend erfgoed erkennen en gebruiken als een gerichte hefboom voor economische ontwikkeling.
  5. De zorg voor het onroerend erfgoed laten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving

De actuele beleidsnota werd op 4 november 2014 voorgesteld in de commissie van het Vlaams Parlement en daar op 17 november 2014 besproken. Het volledige dossier kan je nalezen op de website van het Vlaams Parlement.

Beleidsbrief

Een beleidsbrief concretiseert de doelstellingen van een beleidsnota. Het is een jaarlijkse rapportage van de betrokken minister over zijn beleid. Op 14 november 2017 werd de beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2018 voorgesteld in het Vlaams Parlement. Je kan de beleidsbrief nalezen op de website van het Vlaams Parlement. De belangrijkste accenten vind je in dit nieuwsbericht.

Gerelateerde projecten