De Raad van Europa

De Raad van Europa tekent mee het beleidskader uit voor het behoud en het beheer van het Europees erfgoed, in de vorm van conventies, verklaringen, resoluties en aanbevelingen. Deze afspraken hebben hun weg gevonden naar de Vlaamse regelgeving. Zo bekrachtigde de Vlaamse Regering de Conventie van Granada (monumenten), de Conventie van Valletta (archeologie), de Conventie van Firenze (landschappen) en de Conventie van Faro (cultureel erfgoed) van de Raad van Europa.

Op de website van het European Heritage Network (HEREIN) vind je een overzicht van de regelgeving in alle landen die lid zijn van de Raad van Europa.

De Europese Unie

Binnen  de instellingen van de Europese Unie (EU)  groeit de aandacht voor het erfgoed. De verhoogde inzet op Europees niveau heeft zich recent vertaald in 2 beleidsdocumenten:

Unesco

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, die zich inzet voor internationale samenwerking. Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt met Unesco samen. Het staat mee in voor de bescherming en het behoud van de Vlaamse sites op de Werelderfgoedlijst, volgens de bepalingen van de Werelderfgoedconventie (1972).

Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt ook mee aan de uitvoering van de Conventie van Den Haag (1954), inclusief Tweede protocol, de Conventie van Parijs (1970) en de Conventie over onderwatererfgoed (2001).

Verder zetelt het agentschap in de Vlaamse Unesco-commissie. De Vlaamse UNESCO-Commissie zorgt ervoor dat Vlaanderen zo veel mogelijk deelneemt aan UNESCO-programma’s en geeft voorlichting en advies over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van UNESCO. De Commissie telt zeventien leden. Lees hier meer over de samenstelling ervan.