Vastgesteld versus beschermd

Onroerend erfgoed kan worden vastgesteld of beschermd. 
Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.
• Aan beschermd onroerend erfgoed is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen. Bij een bescherming wordt optimaal ingezet op het behoud van het erfgoed en de aanwezige erfgoedwaarden.

Aan de basis van elke vaststelling of bescherming ligt wetenschappelijk onderzoek.

Onroerenderfgoedrichtplannen

Een onroerenderfgoedrichtplan laat toe om het behoud van onroerend erfgoed geïntegreerd te benaderen, vanuit een afgebakend gebied of een bepaald thema.

Erfgoedlandschappen

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en -waarden, ingebed in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het behoud van het erfgoed is bepaald in de stedenbouwkundige voorschriften van zo’n RUP. De basis voor een erfgoedlandschap is een vastgestelde inventaris of een onroerenderfgoedrichtplan.

Gerelateerde projecten