Varend erfgoed kan worden vastgesteld of beschermd. 
Vastgesteld varend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Er zijn geen rechtsgevolgen voor de overheid, eigenaar of beheerder verbonden aan opname in de vastgestelde inventaris. Wel koppelen sommige overheden en verenigingen bepaalde voordelen aan dit statuut.
• Aan beschermd varend erfgoed is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen. Bij een bescherming wordt optimaal ingezet op het behoud van het erfgoed en de aanwezige erfgoedwaarden.

Aan de basis van elke vaststelling of bescherming ligt wetenschappelijk onderzoek.

Links

Downloads