De vastgestelde inventaris is gebaseerd op de wetenschappelijke inventaris. De minister kan deze inventarissen volledig vaststellen, ofwel een selectie ervan. Zo’n vaststelling verloopt volgens een bepaalde procedure, die verschillend is van de procedure voor een bescherming.

Hoe en waarom een item in een vastgestelde inventaris wordt opgenomen, wordt eerst vastgesteld in een methodologie.

Procedure

De mogelijkheid om een inventaris vast te stellen is niet nieuw. Dit gebeurde ook al voor het bouwkundig, landschappelijk en archeologische erfgoed.

De minister wint advies in bij de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE). Daarna stelt de minister de inventaris vast. Een vastgestelde inventaris kan later nog geactualiseerd worden. Dat is telkens een beslissing van de minister.

Op 16 juni 2017 stelde de bevoegde minister voor het eerst de inventaris van het varend erfgoed vast.

Geen rechtsgevolgen

Er zijn geen rechtsgevolgen verbonden aan de opname in de vastgestelde inventaris.

Vrijstellingen

Aan varend erfgoed dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris kunnen door de bevoegde overheden en organisaties bepaalde vrijstellingen en voordelen worden gekoppeld. Het gaat om volgende (gedeeltelijke) vrijstellingen:

  • de Vlaamse Waterweg geeft een korting op het concessierecht voor woonboten die als “historisch erfgoed” in aanmerking komen (30% van het gewone tarief);
  • de Haven van Gent stelt het vastgesteld varend erfgoed vrij van havenrechten;
  • De Haven van Antwerpen geeft een korting van 25% op het liggeld voor vaartuigen uit de inventaris.

Mogelijk kennen ook andere bevoegde instanties bepaalde vrijstellingen, voordelen of kortingen toe aan varend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris of aan beschermd varend erfgoed. Vraag dit dus steeds na. Van zodra wij van een beheerder vernemen dat bepaalde voordelen worden toegekend, nemen we die op deze webpagina op. Beheerders die bepaalde vrijstellingen verlenen, kunnen dit aan het agentschap melden via info@onroerenderfgoed.be.

Wimpel

Eigenaars en beheerders mogen terecht trots zijn op het varend erfgoed waarvoor zij zorg dragen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid een wimpel voor de vaartuigen op de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed om uit te hangen bij bijvoorbeeld evenementen.  Als eigenaar of beheerder kan je op eenvoudig verzoek een wimpel bestellen. Stuur daarvoor een mailtje naar bestellingen@onroerenderfgoed.be met de naam en het adres van het vaartuig en het verzendadres. Het agentschap stuurt de wimpel kosteloos op.

Downloads