Ruimtelijke verankering

Erfgoedlandschappen worden door een gemeente, provincie of het Vlaams Gewest afgebakend in een RUP op basis van een vastgestelde inventaris of een onroerenderfgoedrichtplan. Daarbij worden de maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden en -kenmerken ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften.

Rechtsgevolgen

Aan erfgoedlandschappen zijn rechtsgevolgen verbonden, meer bepaald de stedenbouwkundige voorschriften uit het betrokken RUP. Als je werken wil uitvoeren in een erfgoedlandschap, mag je niet vergeten na te vragen welke vergunningen je nodig hebt.

Administratieve overheden moeten zorg dragen voor het erfgoedlandschap door schade zo veel mogelijk te voorkomen. Een overheid die in een erfgoedlandschap bijvoorbeeld een houtkant wil vellen, een bijkomend fietspad wil aanleggen of een spoorweg wil verbreden, moet nagaan hoe dit mogelijk is zonder het erfgoedlandschap te vernietigen of er betekenisvolle schade aan toe te brengen. De administratieve overheid moet haar beslissing vervolgens motiveren.

Premies

Voor het beheer van de erfgoedwaarden van een erfgoedlandschap is het mogelijk om een beroep te doen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.