Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere burger opmerkingen of bezwaren formuleren over zogenaamde ‘feitelijkheden’. Dat zijn bijvoorbeeld fouten in het gegeorefereerd plan, in de naam van het goed of in de erfgoedkenmerken (typologie, stijl, cultuur, datering, materiaal, biologische soort, thema, ...).

Het agentschap Onroerend Erfgoed kondigt het openbaar onderzoek af, onder meer via een bericht in minstens drie Vlaamse kranten. Voor het openbaar onderzoek werkt het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de gemeentebesturen. Die communiceren over de vaststelling op het gemeentelijke prikbord en op de gemeentewebsite.

Advies

De minister wint advies in bij de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE).

Beslissing

Na het advies en rekening houdend met de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend stelt de minister de inventaris vast. Dat doet hij met een ministerieel besluit. Dat besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad of op de datum van inwerkingtreding die in het Ministerieel Besluit is opgenomen.

Links