Internationale verdragen

Hoewel België in 1996 een van de laatste landen in Europa die de UNESCO-conventie (1972) ondertekende, is het sindsdien een actieve rol gaan spelen binnen Unesco. Wist je bijvoorbeeld dat België in totaal 13 inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst heeft? Vijf daarvan liggen in Vlaanderen, de overige in Brussel en Wallonië. Gelukkig is geen enkele van deze Belgische sites opgenomen op de lijst van bedreigd werelderfgoed.

Het Werelderfgoedverdrag is niet het enige UNESCO-verdrag dat inspeelt op het behoud en beheer van erfgoed. Ook de conventie van Den Haag (1954), over de bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapend conflict, en de conventie van Parijs (1970), over het tegengaan van illegale handel, invoer en uitvoer van cultuurgoederen, spelen een belangrijke rol. Het agentschap Onroerend Erfgoed volgt deze drie conventies voor Vlaanderen op.

Zo werd in uitvoering van de conventie van Den Haag het museum Plantin-Moretus in Antwerpen op de lijst voor versterkte bescherming geplaatst. We stomen ook nieuwe werelderfgoednominaties klaar, zoals:

Vlaamse Unesco-commissie

Het agentschap Onroerend Erfgoed zetelt in de Vlaamse UNESCO-Commissie. Die zorgt ervoor dat Vlaanderen zo veel mogelijk deelneemt aan Unesco-programma's en geeft voorlichting over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van Unesco. De commissie adviseert ook de Vlaamse regering over de verschillende Unesco-beleidsdomeinen. Lees meer over de samenstelling van de Vlaamse UNESCO-commissie.

Links

Gerelateerde projecten