Beschermingsdatabank 

Ons agentschap houdt een register bij van het beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen. Elke bescherming heeft er een plaats, of het nu gaat om een monument, stads- of dorpsgezicht, beschermd cultuurhistorisch landschap of archeologische  site. Ook het varend erfgoed is opgenomen in de databank.

Inventarissen en geoportaal

Onroerend Erfgoed beheert grote digitale inventarissen van het bouwkundig, archeologisch, varend en landschappelijk erfgoed. Het geoportaal geeft een overzicht van al dit erfgoed in Vlaanderen op kaart.

Publicaties

Onroerend Erfgoed heeft een waaier van publicaties, gaande van tijdschriften (wetenschappelijk tijdschrift Relicta en het tweemaandelijks tijdschrift M&L) tot monografieën (M&L Cahier en Relicta Monografie), brochures, handleidingen en verslagboeken. Een volledig overzicht vind je op deze pagina terug.

Bib, archief en documentatie

Onroerend Erfgoed heeft in Brussel een uitgebreide bibliotheek en verschillende archieven die voor iedereen - onderzoeker, student of geïnteresseerde - toegankelijk zijn. Een groot deel van ons beeldarchief wordt online aangeboden in de beeldbank.

Conservatie en depot

Het conservatieatelier en het archeologische depot hebben tot doel de archeologische resten in een zo stabiel mogelijke omgeving te conserveren en te bewaren voor de toekomst.

Educatie

Onroerend Erfgoed draagt steevast bij aan evenementen zoals openmonumentendag, Erfgoeddag en de Wetenschapsweek.Brochure 

Downloads