Registratie

Een archeologische opgraving kan maar één keer gebeuren: van zodra er is opgegraven zijn het vondstmateriaal en de bijbehorende archiefstukken vaak de enige overblijfselen van het site. In het depot worden de vondsten dan ook nauwkeurig geregistreerd zodat toekomstige onderzoekers het materiaal altijd kunnen raadplegen.

Conservatie

Tijdens en na een opgraving worden archeologische vondsten vaak bruusk blootgesteld aan nieuwe omgevingsfactoren. Dat kan veel schade aanrichten waardoor informatie verloren gaat. Om dat te voorkomen worden vondsten geconserveerd en die conservatie start al op het terrein. Het lichten, verpakken en de manier waarop de vondsten getransporteerd worden is belangrijk voor de verdere levensloop van een vondst. In het conservatieatelier wordt beoordeeld of en hoe een vondst moet worden geconserveerd. Dat kan op verschillende manieren.

Actieve conservatie

De vondsten worden eerst gereinigd. Dat kan mechanisch of chemisch. Als de voorwerpen in een slechte staat zijn, worden ze behandeld om verder verval te stoppen. Indien mogelijk worden de vondsten gereconstrueerd.

Passieve conservatie

Een conservatiebehandeling heeft weinig zin als de bewaring niet optimaal is. De relatieve vochtigheidsgraad en temperatuur moeten zo stabiel mogelijk zijn en aangepast aan de aard van het bewaarde materiaal. Daarom worden de verschillende materiaalsoorten in speciaal daarvoor ingerichte depotruimtes bewaard: een metaaldepot, een glasdepot, een depot voor fragiele vondsten en een koelcel voor nat (organisch) materiaal.  

Documentatie

Elke vondst en behandeling is verschillend. Daarom wordt iedere stap in het proces nauwlettend gedocumenteerd, van het conditierapport tot werkfoto’s van voor en na een behandeling. Maar ook röntgenfoto's van metalen voorwerpen, schetsen en foto's tijdens de behandeling worden gebruikt om zowel interpretatie, analyse als conservatie te documenteren

Toegankelijkheid

Vondsten kunnen tijdelijk uitgeleend worden aan musea of andere onderzoeksinstellingen. Aan die bruikleen zijn wel heel wat voorwaarden verbonden om er zeker van te zijn dat het vondstmateriaal ook voor de toekomst nog bewaard kan blijven.

Het depot is toegankelijk na afspraak, zowel voor onderzoekers, tentoonstellingsmakers als andere geïnteresseerden. Je kan er terecht met vragen over het bewaren van archeologisch erfgoed, om vondstmateriaal te consulteren en voor bruikleenaanvragen.

Eind 2018 verhuizen de depots van ons agentschap in Zellik, Zarren en Tongeren naar een nieuw depot in Vilvoorde. Om deze verhuis vlot te laten verlopen, zijn we momenteel druk in de weer om de collectie verhuisklaar te maken. Door deze voorbereidingswerken is de collectie niet toegankelijk en moeten we bruiklenen en raadplegingen tijdelijk stopzetten. Aanvragen die al ingediend en goedgekeurd werden, werken we uiteraard nog af. Nieuwe aanvragen kunnen we helaas niet aanvaarden. Na de verhuis, die midden 2019 afgerond zal zijn, maken we de collectie opnieuw beschikbaar voor raadplegingen en bruiklenen.

Gerelateerde projecten