Erfgoededucatie is hiervoor een heel geschikt instrument. Het agentschap ijvert voor een betere inbedding van erfgoededucatie in het reguliere onderwijs. De school is immers de aangewezen plaats waar kinderen met de rijkdom van ons erfgoed in aanraking kunnen komen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Buurten met erfgoed’ dat scholen bewuster maakt van het erfgoed in hun omgeving. Voor dit project werken we samen met verschillende partners.

Andere projecten die het agentschap in het verleden uitwerkte, zijn het kleuterboek 'de archeoloog' en het project 'expert in de klas'

Daarnaast ondersteunen we Herita. Deze vzw is een ledenbeweging en netwerkvereniging die het draagvlak voor erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedactoren stimuleert en versterkt. Meer info over hun activiteiten en educatieve projecten vind je op de website

Links

Gerelateerde projecten