Als wetenschappelijke instelling publiceren we onze onderzoeksresultaten in wetenschappelijke reeksen en monografieën. Om de vrije toegang en beschikbaarheid van de publicaties te optimaliseren, is besloten om naast de traditionele papieren weg ook digitaal te publiceren volgens het 'Open Access'-principe. OAR is hiervan het resultaat.

OAR staat voluit voor Open Access (digital) Repository. Het is een open digitaal archief dat via deze publiekssite vrij en onbelemmerd doorzocht kan worden. Doel van OAR is om op termijn alle publicaties van het Onroerend Erfgoed en haar voorgangers in digitale vorm aan te bieden.