Het Onroerenderfgoeddecreet geeft bepaalde overheden, instanties en personen de kans om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen. Hiervoor is een systeem van erkenningen ontworpen.  

Je vindt op onze website een actueel overzicht van alle erkende overheden, instanties en personen, informatie over de erkenningsprocedures en de opvolging door het agentschap:

Bouwhistorici, landschapsonderzoekers, restauratie-aannemers, boomverzorgers … het zijn allemaal vakmensen die vanuit hun eigen invalshoek de zorg voor het onroerend erfgoed op zich nemen. Voor verschillende vakgebieden wordt een kwaliteitslabel uitgewerkt.

Links