Voorwaarden

Je wordt erkend als archeoloog op basis van criteria zoals relevante ervaring en opleiding. Verder moet je werken volgens de vastgestelde Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie. De concrete erkenningsvoorwaarden vind je in artikel 3.5.2 en 3.5.3 van het Onroerenderfgoedbesluit.

Er zijn een aantal instanties die van rechtswege een aanduiding krijgen als erkend archeoloog. Zij worden erkend via een vereenvoudigde erkenningsprocedure. Dat geldt voor:

  • individuele archeologen werkzaam in een gemeentelijke dienst of een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, waarvan het college/de college's van burgemeester en schepenen bevestig(t)en dat ze beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden.
  • universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden. Hun erkenning geldt alleen voor de universiteit als rechtspersoon en voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.
  • het agentschap Onroerend Erfgoed als rechtspersoon.

Opgravingservaring

Om een erkenning aan te vragen, moet je ervaring kunnen voorleggen, met name actieve deelname aan een opgraving of aan een vooronderzoek met ingreep in de bodem. Een vooronderzoek met ingreep in de bodem kan een archeologisch booronderzoek, een proefsleuven- of proefputtenonderzoek zijn. In alle gevallen gaat het om veldwerk op het terrein. De verwerking van veldwerk of de rapportage over veldwerk tellen niet mee. Je kan wel buitenlandse ervaring aangeven of ervaring opgedaan tijdens een opleiding archeologie. Ervaring voorafgaand aan zo'n opleiding geldt niet.

De omvang van de vereiste opgravingservaring hangt af van je statuut. Een natuurlijk persoon moet minimaal 1 jaar ervaring kunnen aantonen in de 5 jaar vóór de aanvraag tot aanduiding. Een rechtspersoon, zoals een archeologisch bedrijf, moet minstens één natuurlijk persoon in dienst hebben met minimaal 3 jaar ervaring in de 10 jaar vóór de aanvraag tot aanduiding. Eén jaar betekent concreet 240 werkdagen, 3 jaar 720 werkdagen.

Hoe aanvragen?

Je kan de aanduiding tot erkend archeoloog aanvragen aan de hand van een aanvraagformulier:

Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een termijn van maximaal vier maanden een legitimatiebewijs.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Hou je je niet aan de bepalingen van het decreet, werk je niet conform de Code van Goede Praktijk of beantwoord je niet langer aan de erkenningsvoorwaarden, dan kan je je erkenning verliezen.