Er zijn echter wel heel wat taken die een erkende IOED op zich kan/mag nemen. Op die manier kan ze haar betrokkenheid met het werkingsgebied verhogen. Deze kunnen bijvoorbeeld bevatten:

  • Acties rond inventarisatie (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of bomen met erfgoedwaarde, …)
  • Beschermingsinitiatieven opstarten i.s.m. de gemeenten
  • Behandeling van lokale infovragen
  • Geven van adviezen over beschermd en niet beschermd erfgoed waarin dit onroerend erfgoed mee wordt afgewogen
  • Opstellen van beheersplannen
  • Uitbouw van een lokaal consultatienetwerk
  • Sensibiliseringsacties (bijvoorbeeld Open Monumentendag, Dag van het Park, tentoonstellingen, infomomenten, gidsbeurten, lezingen, publicaties en artikels, …)

Enkel als een erkende onroerenderfgoedgemeente binnen het gebied zich steunt op de deskundigheid van de erkende IOED, moet de IOED de taken van de onroerenderfgoedgemeente opnemen.  

We maakten een leidraad (pdf) voor de vergunningverlenende overheid om haar te ondersteunen in de beoordeling van sloopaanvragen van gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.