Welke specialisaties aan bod komen, is nog niet bepaald. De lancering van elk label vraagt tijd en overleg en zal daarom stap voor stap gebeuren. Voor elk vakgebied worden richtlijnen verbonden aan het verkrijgen van het kwaliteitslabel.

Zodra er voor een bepaalde beroepsgroep met een kwaliteitslabel gestart wordt, zal iedereen die binnen deze beroepsgroep werkt het label bij het agentschap kunnen aanvragen met een aanvraagformulier. Het agentschap houdt vanaf dat ogenblik een actuele openbare lijst bij van alle toegekende labels. De toekenning van een kwaliteitslabel is in principe voor onbepaalde duur, maar kan tussentijds geëvalueerd worden.