Om het erfgoed te waarderen gebruiken we het instrumentarium dat vervat zit in de decreten en de regelgeving. Zo maken we wetenschappelijke inventarissen op en stellen we beschermingen van waardevol erfgoed voor. We verdiepen ons in maatschappelijk relevante thema’s en noden, en wijden er indien gewenst een project aan. 

Overzicht en inhoud van onze onderzoeken verankeren we in onderzoeksagenda’s en stemmen we af met andere wetenschappelijke instellingen, de academische wereld, de sector van de onroerenderfgoedzorg én met de maatschappij. Naast de verkregen kennis over de zorg voor het erfgoed, resulteert ons onderzoek in kwaliteitszorg en kennisoverdracht.