Omdat de zorg voor het erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is - van de overheden, onderwijsinstellingen eigenaars en gebruikers, …-, trachten we de verschillende partijen én de kennis met elkaar in contact te brengen. Onder meer door onze kennis digitaal te delen.

De veranderingen en vernieuwingen in de erfgoedzorg vertalen we in nieuwe visies, richtlijnen en publiek toegankelijke handleidingen. Stuit je bijvoorbeeld bij een archeologische opgraving op sporen van een waterput, dan kun je hier terecht voor praktische tips en achtergrondinformatie. Heb je geen waterput aangetroffen, maar wel een hele collectie romeins aardewerk, dan kun je gebruik maken van onze bibliografische lijst om een basisverwerking van dat aardewerk uit te voeren.

De zorg voor het onroerend erfgoed levert een positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Dat impliceert duurzaam ruimtegebruik, waarbij we ook aandacht hebben voor hergebruik en zuinig ruimte- en materiaalgebruik. Dat tonen we aan met onze projecten rond energiezuinig wonen, herbestemmen van onroerend erfgoed en toegankelijkheid.

Om de kennis, inzichten en ervaringen niet alleen digitaal maar ook fysiek te delen, organiseren we ook discussiemomenten, studiedagen, infosessies, bijscholingsmodules en opleidingen voor de ruime erfgoedsector. Vaak in samenwerking met verschillende partners. Hierover verneem je meer in onze agenda.