Om erfgoed doordacht te beschermen en goed te beheren, is een goede voorbereiding alles. En die voorbereiding start bij het inventariseren, waarderen en selecteren van waardevolle objecten. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen, wordt elk object wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. We beschikken over de volgende wetenschappelijke inventarissen:

De meeste van deze inventarissen vind je terug op de website https://inventaris.onroerenderfgoed.be. De open data die we hier ter beschikking stellen, zijn niet alleen nuttig voor traditionele gebruikers zoals beleidsmakers, ambtenaren, planologen en onderzoekers. Ze bevatten ook een schat aan informatie over ons erfgoed voor leerkrachten, heemkundigen, eigenaars of bewoners.

Geïnventariseerd, vastgesteld, beschermd

Inventariseren, vaststellen en beschermen zijn verschillende zaken.

  • Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.
  • Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.
  • Aan een bescherming is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen.

Op het online Geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed kun je alle geïnventariseerde, vastgestelde en beschermde items terugvinden op een kaart.

Gerelateerde projecten