In de inventaris van het bouwkundig erfgoed vind je gebouwen van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken, enz. De inventaris bevat ook beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten, stadswijken, maar ook arbeiderswijken, begijnhoven en steenkoolmijnen.

 

De informatie in deze inventaris komt hoofdzakelijk uit het grootschalige inventarisproject Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen. In deze nog lopende campagne worden relicten van bijna alle Vlaamse gemeenten geïnventariseerd en geherinventariseerd. Daarnaast zijn er ook een aantal thematische inventarisatiecampagnes die inspelen op een maatschappelijke nood of een actueel thema, zoals sociale woningbouw en reclamemuurschilderingen.

 

Op inventaris.onroerenderfgoed.be kan je de inventaris van het bouwkundig erfgoed raadplegen. Deze inventaris kan vastgesteld worden.