In de inventaris van historische tuinen en parken vind je zowel bescheiden voortuinen en villatuinen als stadsparken en kasteeldomeinen. Bij elk item wordt de aanleg en evolutie geschetst, aan de hand van kaarten, iconografisch materiaal, literatuur- en terreinonderzoek.

Deze inventaris startte in 1994 met een geografisch onderzoek van 66 gemeenten uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, wat uitmondde in de tiendelige reeks M&L-Cahiers onder de titel “Historische tuinen en parken van Vlaanderen”.  

In de periode 2013-2016 worden de inventarisgegevens ontsloten in de digitale inventaris, aangevuld met een thematische inventaris van tuinen en parken die stammen van vóór de Eerste Wereldoorlog in de frontzone.

Deze inventaris kan vastgesteld worden.