SARO

De strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed (SARO) adviseert de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement over strategische beleidsvraagstukken en over de hoofdlijnen van het beleid voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De raad heeft bovendien een klankbordfunctie en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Meer informatie vind je op www.sarovlaanderen.be.

Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

De VCOE volgt de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) en de Expertencommissie Onroerend Erfgoed op. De nieuwe commissie zal advies verlenen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid zoals het vaststellen van inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

De VCOE bestaat uit eenentwintig leden, waarvan veertien leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed (monumenten/bouwkundig erfgoed, landschappen of archeologie) en zeven leden uit het maatschappelijk middenveld met expertise inzake onroerend erfgoed:

 • Michiel Deweirdt (voorzitter)
 • Joost Caen
 • Marieke De Baerdemaeker
 • Michèle Eeman
 • Dirk Laporte
 • Jo Lefebure
 • Adriaan Linters
 • Natasja Reyns
 • Joris Scheers
 • Dries Tys
 • Lise Vandenhende
 • Veerle Van Eetvelde
 • Johan Veeckman
 • Edith Vermeiren

 

 • Liesbet Cleynhens
 • Michael de Bouw
 • Karel Dendooven
 • Jan Jaspers
 • Maria Leus
 • Erik Müller
 • Geert Storme

 

Vlaamse Commissie Varend Erfgoed

De VCVE volgt de afdeling varend erfgoed van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) op. De VCVE zal advies verstrekken over o.a. de vaststelling van de inventaris varend erfgoed, de bescherming van varend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

De VCVE bestaat uit zeven leden,  vijf leden met expertise inzake varend erfgoed, waaronder één uit het middenveld, en twee leden voorgedragen door de Vlaamse overheid:

 • Philippe Monsieur (voorzitter)
 • Ineke Steevens
 • Rudy Van der Veen
 • Jef Vrelust
 • Joris Tas

 

 • Marina Laureys
 • Ann Hottat