Onroerend Erfgoed is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Bij uitzondering valt ook het varend erfgoed onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het Beleidsdomein Omgeving (OMG). De afdeling inspectie en handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed van het departement Omgeving ziet toe op de naleving van de reglementering en voert de handhaving uit.

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan vervangt de vroegere beheersovereenkomst. Het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode 2015-2019 omvat naast de planning voor 2015 ook een strategische meerjarencomponent, naar analogie met de beleidsnota van de ministers.

Oprichtingsbesluit

Op 10 juni 2011 kreeg de oprichting van het agentschap Onroerend Erfgoed de goedkeuring van de Vlaamse Regering. Het vroegere VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) en het deel "Erfgoed' van het agentschap Ruimte en Erfgoed zijn vanaf dan één.

Besluit voor integratie van beleidsondersteunende taken

Op 22 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering de integratie goed van de beleidstaken in het agentschap Onroerend Erfgoed met dit besluit.