Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Het witgele herkenningsteken moet deze beschermingen beter kenbaar en herkenbaar maken. Onder impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van beschermd onroerend erfgoed.

 

Hoe vraag je een herkenningsteken aan?

Eigenaars van een recent beschermd monument ontvangen het bord automatisch samen met het definitief goedgekeurde beschermingsbesluit.
In alle andere gevallen vragen we de betrokkenen om het herkenningsteken zelf te bestellen. Dit geldt zowel voor oude als nieuwe beschermingen en zowel voor eigenaars, beheerders, huurders als voor erfpachtnemers.

Het bestellen van één of meerdere herkenningstekens kan per e-mail. Stuur een mailtje naar bestellingen@onroerenderfgoed.be met de naam en adres van het erfgoed en het verzendadres. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt het bord kosteloos op.

 

In pvc of liever digitaal?

Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en dus bestand tegen weer en wind. Meer informatie over de bevestiging van het herkenningsteken vind je in de brochure onderaan deze pagina.

Nieuw is dat je het bord niet alleen in materiële, maar ook in digitale vorm kunt aanvragen. Dat maakt het mogelijk om het teken op te nemen op een algemeen informatiebord, bijvoorbeeld aan de hoofdingang naar een archeologische site of aan de toegangswegen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht of een cultuurhistorisch landschap.

 

Veel gestelde vragen

Is het verplicht om een herkenningsteken aan te brengen op beschermd onroerend erfgoed?
Neen, dit is niet verplicht. Vanzelfsprekend willen we wel stimuleren om het herkenningsteken te gebruiken. Zo wordt beschermd onroerend erfgoed kenbaar en herkenbaar voor alle mensen.

Hoeveel moet je betalen als je een herkenningsteken bestelt?
Het herkenningsteken is gratis en wordt ook kosteloos opgestuurd.

Wil je voor meerdere beschermde items tegelijk een herkenningsteken bestellen? Of wil je het herkenningsteken digitaal ontvangen om te integreren in een informatiebord?
Stuur dan een mailtje met de namen en adresgegevens van het beschermde erfgoed  en eventueel het verzendadres naar bestellingen@onroerenderfgoed.be.

Je beschermd onroerend erfgoed bestaat uit meerdere afzonderlijke delen. Mag je meerdere herkenningstekens ophangen?
Bij beschermd onroerend erfgoed dat uit één deel bestaat, zoals een burgerhuis, een molen, een archeologische grafheuvel, raden we aan één herkenningsteken op te hangen op een zichtbare plaats. Bij beschermd erfgoed dat uit meerdere delen bestaat, raden we per deel één herkenningsteken aan. Bijvoorbeeld een teken bij elke toegangsweg van een beschermd cultuurhistorisch landschap of een teken bij elk gebouw binnen een beschermd kasteeldomein. Het is moeilijk om één richtlijn uit te schrijven, omdat elk geval anders is. Daarom raden we aan om bij twijfel in overleg te gaan met een erfgoedconsulent van het agentschap.

Je bent niet de enige eigenaar van het beschermd onroerend erfgoed. Wie kan het bordje aanvragen?
Overleg even met de andere eigenaars of ze bereid zijn het herkenningsteken te plaatsen. Het herkenningsteken kan maar één keer worden aangevraagd, dus spreek onderling af wie de bestelling plaatst.

Je huurt een beschermd monument of cultuurhistorisch landschap. Mag je een herkenningsteken aanvragen?
Ook huurders of erfpachtnemers kunnen een herkenningsteken aanvragen. Het herkenningsteken kan maar één keer worden aangevraagd, dus bespreek dit met de eigenaar(s) en eventuele andere huurders of erfpachtnemers.

Op je beschermd monument prijkt nog een blauwwit schildje. Moet je een nieuw herkenningsteken ophangen?
Ja, we vragen om de oude blauwwitte schildjes of ronde herkenningstekens voor beschermde landschappen te verwijderen en te vervangen door een nieuw herkenningsteken. Als het blauwwitte schildje of ronde herkenningsteken voor beschermd landschap geïntegreerd werd in een informatiebord, moet je deze vermelding aanpassen op het moment dat er nieuwe informatieborden aangemaakt worden.
Het blauwwitte schild werd in Vlaanderen niet correct gebruikt conform de internationale bepalingen uit het Verdrag van Den Haag (1945) over de bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapend conflict.

Wordt het blauwe schildje volledig afgeschaft?
Het blauwe schild kan vanaf nu enkel worden aangebracht op erfgoedsites die worden beschermd conform de bepalingen van het internationale Verdrag van Den Haag (1945). Voorlopig is er in Vlaanderen slechts één goed dat deze versterkte bescherming geniet, met name het museum Plantin-Moretus in Antwerpen.
Het is de bedoeling op termijn alle Belgische werelderfgoederen een versterkte bescherming te geven. Hiertoe moet België een door alle betrokken overheden goedgekeurde inventaris opmaken en indienen bij UNESCO. Het overleg tussen alle bevoegde overheden hierover werd alvast opgestart.

Links