Willen we het onroerend erfgoed in Vlaanderen een zichtbare plek en betekenis te geven, dan is het onze opdracht om: 

  1. een langetermijnvisie voor onroerenderfgoedzorg te ontwikkelen vanuit een internationale en brede maatschappelijke context
  2. inzicht te geven in de erfgoedwaarden en het maatschappelijk belang van onroerend erfgoed
  3. private en publieke eigenaars aan te spreken, te begeleiden en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de zorg, het gebruik en de beleving van onroerend erfgoed
  4. lokale besturen aan te moedigen en te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een complementair erfgoedbeleid
  5. kaders en instrumenten voor een eigentijdse en kostenbewuste erfgoedzorg te ontwikkelen en de toepassing ervan te bevorderen en op te volgen
  6. samen met eigenaars, lokale besturen en professionals ervaringen en deskundigheid te delen
  7. alle belanghebbenden hierbij optimaal te betrekken

Links