• Herita

  Herita vzw is een netwerkvereniging voor het middenveld en de vrijwilliger. De vzw brengt iedereen met een hart voor erfgoed samen en ondersteunt hen waar nodig. Daarnaast beheren ze enkele erfgoedsites en organiseren ze activiteiten met als jaarlijks hoogtepunt Open Monumentendag. 

  http://www.herita.be
 • De Vlaamse Erfgoedkluis

  De Vlaamse Erfgoedkluis draagt actief bij aan het veiligstellen van het onroerend erfgoed in Vlaanderen voor toekomstige generaties vanuit een vastgoedperspectief, en ondersteunt anderen met vergelijkbare ambities.

  http://www.vlaamseerfgoedkluis.be/
 • Monumentenwacht Vlaanderen

  Monumentenwacht staat zijn leden met raad en daad bij en is onze partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Voor elk type onroerend erfgoed hebben ze een aangepaste dienstverlening. Of het nu gaat om het onderhoud van gebouwen, inspecties of advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed. 

  http://www.monumentenwacht.be
 • vzw ‘Bedevaart naar de Graven aan de IJzer’

  De vzw ‘Bedevaart naar de Graven aan de IJzer’ zet zich in voor het beheer en de ontsluiting van het IJzermonument, de Paxpoort, de crypte en alle erbij horende bezittingen. Dit als nagedachtenis aan de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding aan alle slachtoffers van alle oorlogen en geweld.

  http://museum.aandeijzer.be/

 • Het orgel in Vlaanderen

  Het Orgel in Vlaanderen organiseert jaarlijks tal van activiteiten en sensibiliseert een ruim publiek over het thema van de orgels.

  http://www.orgelinvlaanderen.be/