Voor wie

De erfgoedlening – type investeringskrediet is bedoeld voor investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen.

Voorwaarden

  • Het onroerend erfgoed is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Het erfgoedstatuut van je onroerend goed kan je opzoeken via het Geoportaal of de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.
  • Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen. Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, gelden bijkomende voorwaarden. Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed gelden de voorschriften en bepalingen zoals omschreven in het Onroerenderfgoeddecreet.
  • De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.
  • De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.
  • De vaste looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.
  • Het investeringskrediet is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie, het eigen aandeel van de premiegerechtigde ingrepen kan dus niet gefinancierd worden met de erfgoedlening. Voor andere werken waarvoor men geen erfgoedpremie heeft ontvangen, kan men wel een investeringskrediet aanvragen. Eventuele andere subsidies worden afgetrokken van het kredietbedrag.

Procedure

Je kan een erfgoedlening aanvragen bij Participatiefonds Vlaanderen door het aanvraagformulier in te vullen.

Participatiefonds Vlaanderen onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op.

Voor meer informatie over het statuut van je eigendom (beschermd of vastgesteld erfgoed), neem je contact op met je provinciale dienst van het agentschap. Voor meer informatie over de leningsaanvraag, neem je contact op met Participatiefonds Vlaanderen via 02/229 52 30 of erfgoedlening@pmvz.eu.

Links