Hoeveel bedraagt de premie?

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming, met een maximum van 25.000 euro. De btw is niet betoelaagbaar en zal niet meer in aanmerking genomen worden bij berekening van de premie.
Je kan een onderzoekspremie krijgen voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die nog niet uitgevoerd zijn of waarmee je start nadat de premie is toegekend.

Hoe vraag je de premie aan?

Als je onderzoek plant over beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan, vul dan het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek in. We behandelen je aanvraag binnen een termijn van 90 dagen.
Start je met de opmaak van een beheersplan, vul dan het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan in.

Als premienemer moet je in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat je een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Kan je meerdere onderzoekspremies aanvragen?

Er zijn vijf categorieën van onderzoek waarvoor je een premie kunt aanvragen. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

  • voor de opmaak van een beheersplan.
  • voor historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem.
  • voor voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken.
  • voor bestemmings- en herbestemmings-onderzoek.
  • voor een energieaudit voor een beschermd monument.

Welke werken komen in aanmerking?

In toepassing van de onroerenderfgoedregelgeving kunnen erfgoed- en onderzoekspremies worden toegekend. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie zonder meer duidelijk is in welke mate een werk voor een behouds- of herwaarderingsproject voor een onroerenderfgoedlocatie betoelaagbaar is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact kunnen hebben op het beschikbare premiebudget.

In antwoord op de expliciete beleidsvraag om premies selectiever toe te kennen werd een richtlijn opgesteld, die de interpretaties en keuzes stroomlijnt. Voor energiebesparende maatregelen wordt de premie berekend op de meerkosten.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van de evaluatie van een beheersplan of op basis van een correct uitgevoerd onderzoek. Je vraagt de uitbetaling aan binnen de twee jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kun je deze termijn één keer laten verlengen. Na afloop stel je de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

De uitbetalingsprocedure start je met het indienen van een aanvraag tot uitbetaling van een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek of een aanvraag tot uitbetaling van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan.