Hoeveel bedraagt de restauratiepremie?

De restauratiepremie voor de openbare sector varieert. Ga in onderstaande tabel na welk percentage voor jou van toepassing is. 

Voor de berekening van de restauratiepremie is eerst een gedetailleerde kostenraming (incl. btw) nodig. Deze werken bedragen minimaal 2.500 euro (excl. btw). Daarnaast houden we er rekening mee of je de werken zelf uitvoert of laat uitvoeren. Voer je de werken zelf uit of door een organisatie voor opleiding of tewerkstelling, dan mag het totaal van de werken niet groter zijn dan 55.000 euro (excl. btw). Werk je met een gekwalificeerde aannemer, dan verhogen we de raming met 10% voor de algemene kosten die je maakt, zoals de kosten van een ontwerper of een veiligheidscoördinator.

Wanneer mag je starten met de werken?

Van zodra de minister voor onroerend erfgoed de restauratiepremie officieel toekent met een ministerieel besluit, ontvang je een brief van het agentschap. Vanaf dan mag je de werken gunnen en starten met de werken. Je voert de goedgekeurde lijst van werken uit met de goedgekeurde uitvoerders. In principe wijk je niet meer van dit goedgekeurde plan af. Bovendien plaats je een werfbord en geef je aan dat de werken gebeuren met financiële steun van het agentschap.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De definitieve premie wordt berekend op het volledig gunningsdossier dat je indient bij het team premies in Brussel. Ook een dossier met aanvullende kosten voor meer- of bijwerken bezorg je aan het team premies.
De premie wordt in drie stappen uitbetaald.

Een eerste voorschot van 25% wordt betaald bij de start van de werken. Een tweede voorschot van 50% wordt gestort als je al 50% van de werken hebt uitgevoerd en 25% hebt betaald aan de uitvoerder. De laatste schijf van 25% wordt pas uitbetaald nadat de werken volledig zijn uitgevoerd, je 60% betaalde aan de uitvoerder en het restauratieverslag opgesteld volgens het sjabloon van het agentschap, werd bezorgd aan de erfgoedconsulent. De erfgoedconsulent komt vaststellen of de restauratie gebeurde volgens de regels van de kunst.

Links

Downloads