Hoeveel bedraagt de restauratiepremie?

De restauratiepremie voor de privésector bestaat er in verschillende percentages. Bekijk in onderstaande tabel welk premiepercentage voor jou van toepassing is. 

Wanneer mag je starten met de werken?

Van zodra de minister voor onroerend erfgoed de restauratiepremie officieel toekent met een ministerieel besluit, ontvang je een brief van het agentschap en mag je in principe starten met de werken. Je voert de goedgekeurde lijst van werken uit met de goed te keuren uitvoerders. In principe wijk je niet meer van dit goedgekeurde plan af. Bovendien plaats je een werfbord en geef je aan dat de werken gebeuren met financiële steun van het agentschap.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De definitieve premie wordt berekend op het volledig gunningsdossier dat je indient bij het team premies in Brussel. Ook een dossier met aanvullende kosten voor meer- of bijwerken bezorg je aan het team premies.
De premie wordt in drie stappen uitbetaald.

Een eerste voorschot van 25% wordt betaald bij de start van de werken. Een tweede voorschot van 50% wordt gestort als je al 50% van de werken hebt uitgevoerd en 25% hebt betaald aan de uitvoerder. De laatste schijf van 25% wordt pas uitbetaald nadat de werken volledig zijn uitgevoerd, je 60% betaalde aan de uitvoerder en het restauratieverslag opgesteld volgens het sjabloon van het agentschap, werd bezorgd aan de erfgoedconsulent. De erfgoedconsulent komt vaststellen of de restauratie gebeurde volgens de regels van de kunst.

Links

Downloads