We onderscheiden drie verschillende subsidies:

In het Onroerenderfgoeddecreet zijn twee modules voor projectsubsidies opgenomen:

Voor de laatste module worden nog geen projectoproepen voorzien. De module onderzoek – syntheseonderzoek archeologie zal jaarlijks een projectoproep kennen.