Een landschap bevat een diversiteit aan cultureel en natuurlijk erfgoed. De erfgoedelementen kunnen zowel natuurlijke sporen als getuigenissen van menselijke activiteit zijn.

In Vlaanderen vind je alleen nog cultuurlandschappen. Een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur, maakt dat we heel wat uitzonderlijk erfgoed in die cultuurlandschappen terugvinden. Oude bomen en struiken, heidelandschappen, dijken, verdedigingsinfrastructuren en bodemlagen vertellen ons veel over een plaats, oude gebruiken, historisch landgebruik en de evolutie van een landschap.