Varend erfgoed is ruimer dan je denkt. Niet alleen schepen en boten, maar ook drijvende of via het water verplaatsbare installaties of werktuigen zoals kranen, baggerschepen en werkpontons.

Vlaanderen beschikt over een uitgebreide collectie waardevol varend erfgoed. Onze regio was een koploper in de ontwikkeling van verschillende industrieën. Daarbinnen heeft de bouw en het gebruik van varend erfgoed altijd een belangrijke rol gespeeld. Nautische infrastructuren op de oever, zoals sluizen of loodsen, behoren er niet toe.

De Inventaris van het Varend Erfgoed kan je raadplegen op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ivm.